ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เกี่ยวกับเรา

Wave69 เป็นบริษัทจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์

วิธีติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเรา ส่ง Wave69 อีเมลไปที่ info@wave69.co.uk. คุณสามารถโทรหาเราได้ที่ +44 2081503329

 

เงื่อนไข


ข้อกำหนดนี้ใช้กับการซื้อบริการใดๆ ที่คุณดำเนินการจาก Wave69 ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับข้อตกลงที่คุณทำกับองค์กรของเราสำหรับบริการ

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดก่อนที่คุณจะเข้าสู่ข้อตกลงการบริการหรือสั่งซื้อกับ Wave9 ข้อกำหนดนี้มีข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในฐานะลูกค้าและสิทธิ์ของ Wave69 จำเป็นต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือทำข้อตกลง

คุณจะถูกเรียกว่าเป็นธุรกิจ เนื่องจากคุณกำลังซื้อบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า อาชีพ หรืองานฝีมือของคุณ ผู้บริโภคมีสิทธิ์สั่งซื้อหรือใช้บริการของ Wave69

ในเงื่อนไข Wave69 จะเรียกว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" ในขณะที่ "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงบุคคลหรือบริษัทที่ทำการสั่งซื้อ

คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและเป็นพลเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรเพื่อสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา การสั่งซื้อบนไซต์ของเราแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการเป็นตัวแทนของธุรกิจหรือบุคคลที่คุณสั่งซื้อบริการของเราในนามของคุณ

Wave69 ขอสงวนสิทธิ์และดุลยพินิจในการเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่คุณได้รับแจ้ง

Wave69 สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของข้อกำหนดตามดุลยพินิจของเรา

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาหรือพิมพ์ข้อกำหนดและอีเมลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อใช้อ้างอิงและบันทึกของคุณ Wave69 ไม่บันทึกสำเนาในนามของลูกค้าและลูกค้า

ข้อกำหนดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

รายการสั่งซื้อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบคำสั่งซื้ออย่างละเอียดเพื่อหาข้อผิดพลาดก่อนส่ง เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ เราจะรับทราบใบเสร็จรับเงิน คำสั่งซื้อของคุณคือซื้อบริการของ Wave69 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

เมื่อเราส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ แสดงว่าเรายอมรับ เมื่อถึงจุดนั้น มันจะกลายเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับเรา และเงื่อนไขที่ระบุไว้ที่นี่ และข้อตกลงการบริการหรือสัญญาใดๆ ที่ลงนามระหว่างคุณและเราจะควบคุมคำสั่งซื้อ

ในกรณีที่เราไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ เช่น หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบริการไม่พร้อมใช้งาน หรือมีข้อผิดพลาดในด้านราคาหรือคำอธิบายของบริการ เราจะส่งอีเมลและแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้ เราจะส่งวันที่แก้ไขให้คุณทางอีเมลเมื่อคุณสามารถสั่งซื้อได้อีกครั้ง Wave69 มีสิทธิ์ปฏิเสธคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่เราเห็นว่าถูกต้อง

 

ความพร้อมที่จะให้บริการ

คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ เราไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้บริการได้เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ในบางสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น หากกฎหมายที่มีอยู่เปลี่ยนแปลง เราจะถูกบังคับให้หยุดให้บริการบางอย่าง หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและส่งผลต่อคำสั่งซื้อของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและยกเลิกคำสั่งซื้อ เงินที่ชำระสำหรับบริการจะได้รับคืนเฉพาะสำหรับบริการที่ไม่ได้ให้ไว้

 

การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อของคุณ

หลังจากส่งคำสั่งซื้อแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเราทันที เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ โปรดทราบว่าสำหรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เราอาจต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

 

การให้บริการ

คำอธิบายของบริการทั้งหมดของเรามีการระบุไว้และกล่าวถึงในเว็บไซต์ Wave69

เราจะให้บริการตามวันและเวลาที่คุณระบุหรือภายในระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันเมื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

วันที่เสร็จสมบูรณ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับบริการที่มีให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการประมาณการ วันที่และเวลาในการดำเนินการตามคำสั่งจะไม่ถือว่ามีความสำคัญหรือจำเป็นในกรณีดังกล่าว

Wave69 จะพยายามให้บริการตามเวลาและวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ หากมีความล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและแจ้งให้คุณทราบวันที่และเวลาโดยประมาณที่เราจะสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้ อย่างไรก็ตาม หากมีความล่าช้า Wave69 พนักงาน พนักงาน และผู้บริหารของ WaveXNUMX จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่คุณหรือธุรกิจของคุณได้รับจากความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความล่าช้าดังกล่าวอาจเกิดจากการขาดแคลนพนักงานอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดหรือโรคระบาด

ในกรณีที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา Wave69 จะพยายามเริ่มต้นหรือเริ่มบริการใหม่โดยเร็วที่สุดเมื่อเหตุผลของความล่าช้าได้รับการแก้ไข หากบริการล่าช้าเกิน 3 เดือน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความล่าช้าและให้ทางเลือกแก่คุณ เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจรอจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและรับเงินคืนล่วงหน้าที่คุณ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการและยังไม่ได้ให้บริการ

Wave69 จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าหรือการไม่ดำเนินการตามคำสั่ง หรือเนื่องจากคุณไม่ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้บริการ หรือคุณไม่ได้ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่เพียงพอในการดำเนินการบริการ

คุณยืนยันว่าบริการที่คุณซื้อผ่าน Wave69 นั้นมีไว้สำหรับธุรกิจของคุณ ไม่ใช่สำหรับบุคคลที่สาม

CMS และเว็บไซต์ของเราสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดและสอดคล้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของ W3C อย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์ใดๆ ที่เราสร้างและสร้างได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายบริษัทของเรา ดังนั้น ไม่มีขั้นตอนใดที่เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นใหม่จะแสดงหรือมอบให้กับบุคคลที่สาม แม้หลังจากที่คุณทำการซื้อเว็บไซต์เสร็จสิ้นและชำระเงินที่จำเป็นแล้ว เครดิตของบริษัท Wave69 ที่กล่าวถึงในส่วนท้ายจะยังคงเหมือนเดิม ไม่สามารถลบออกได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายจัดการ Wave69

 

บริการเว็บไซต์ตามความต้องการ

คุณต้องให้ข้อมูลสรุปที่ครอบคลุมสำหรับบริการเว็บไซต์ตามความต้องการ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกระบวนการออกแบบ เมื่อคุณอนุมัติการออกแบบ เราจะสร้างไซต์บนเซิร์ฟเวอร์การพัฒนาของเรา และลิงก์ที่เชื่อมโยงจะถูกส่งไปยังคุณทางอีเมล คุณสามารถใช้ลิงก์เพื่อเข้าถึงไซต์และความคืบหน้าของการพัฒนา

เมื่อคุณซื้อเว็บไซต์ตัวแทนเพื่อนเที่ยวตามสั่ง การซื้อนั้นมีไว้สำหรับไฟล์ส่วนหน้าของเว็บไซต์เท่านั้น CMS เป็นของ Wave69 และคุณจะใช้งาน CMS ภายใต้ใบอนุญาตผ่านเรา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเป็นเจ้าของไฟล์แบ็กเอนด์ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เมื่อคุณอัปโหลดและเปิดใช้เว็บไซต์และเผยแพร่แล้ว ถือว่า Wave69 ได้จ่ายหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้สัญญาที่ตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว และคุณได้ยอมรับบริการที่มีให้ เมื่อเว็บไซต์ใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไซต์จะถูกเรียกเก็บเงิน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดย Wave69

 

โฮสติ้ง

เมื่อคุณได้เว็บไซต์ที่ออกแบบและสร้างโดยเรา เราจะทำการโฮสต์และทำให้คุณสามารถใช้ CMS ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโอนโฮสต์ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ไฟล์ CMS จะไม่ถูกแชร์ เนื่องจาก CMS เป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์และโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Wave69 เสมอ ดังนั้น หากคุณต้องการโฮสต์เว็บไซต์ที่ออกแบบโดย Wave69 บนเซิร์ฟเวอร์อื่น คุณจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับอนุญาตจากเรา

หากเราพัฒนา CMS ตามความต้องการของคุณ คุณจะยังคงสิทธิ์ในรหัสดังกล่าวและจะช่วยให้คุณสามารถโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Wave69

ที่ Wave69 เราไม่แบ่งปันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราโฮสต์ไว้ ดังนั้น สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณต้องการนำไปใช้กับเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วและโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณสามารถแจ้งให้เราทราบและเราจะทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น หากคุณโฮสต์เว็บไซต์ Wave69 หรือแม้แต่ทำซ้ำไซต์ที่ออกแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

การยุติบริการโฮสต์ที่ให้บริการโดย Wave69 อยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้

 

 เว็บไซต์เทมเพลต

หากคุณต้องการซื้อเทมเพลตเว็บไซต์ที่ออกแบบโดย Wave69 พร้อมกับโฮสติ้ง คุณจะต้องตกลงทำสัญญากับเราเป็นระยะเวลา 12 เดือน การเรียกเก็บเงินจะเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อและคุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือน

 

การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือการค้นหา (SEO)

เมื่อคุณจ้างหรือซื้อบริการ SEO ของเรา สัญญาจะเริ่มทันทีที่เราได้รับการชำระเงินสำหรับเดือนแรก หลังจากนั้นจะชำระเงินในวันเดียวกัน

บริการ SEO ของเราไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ และผลลัพธ์อาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากอัลกอริทึมที่ใช้โดยเครื่องมือค้นหา

 

ราคา

ราคาสำหรับบริการของเราแสดงอยู่ในเว็บไซต์ Wave69 ราคาทั้งหมดที่ระบุเป็นสกุลเงินปอนด์และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อเราเรียกเก็บเงินจากคุณ เราจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มตามความเหมาะสม

ราคาสำหรับบริการที่เราจัดเตรียมให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากคุณได้สั่งซื้อบริการก่อนที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงราคา คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินก่อนหน้านี้

หากมีข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาบริการของเราและมีผลกระทบต่อการสั่งซื้อของคุณ Wave69 จะติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราจะให้ตัวเลือกแก่คุณในการยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งด้วยราคาที่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หาก Wave69 ไม่สามารถติดต่อคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคา คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกและคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล

 

การชำระเงิน

เรายอมรับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อผ่านการโอน BACS ไปยังธนาคารที่ได้รับการเสนอชื่อของเรา รายละเอียดของธนาคารพร้อมกับหมายเลขบัญชีจะระบุไว้อย่างชัดเจนในใบแจ้งหนี้ที่ส่งถึงคุณทางอีเมล

Wave69 ต้องการเงินมัดจำล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถขอคืนได้ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการสั่งซื้อของคุณ

คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับจำนวนเงินที่เหลือหลังจากแต่ละขั้นตอนในการสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ จะระบุไว้ในสัญญาเช่นเดียวกันและจะต้องชำระเงินตามนั้น คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอน และชำระเงินภายใน 14 วันหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ทางอีเมล

หากไม่ได้รับการชำระเงินตรงเวลา Wave69 ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดดอกเบี้ยจากยอดคงค้าง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บคือ 8% ต่อปี หากการชำระเงินยังคงค้างชำระเป็นเวลา 30 วัน Wave69 ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดทรัพย์สินและเว็บไซต์ที่เราได้สร้าง สร้าง และออกแบบเพื่อล้างหนี้คงค้าง เราอาจดำเนินการทางกฎหมายได้หากเห็นว่าจำเป็น

เมื่อเราออกแบบเว็บไซต์ให้กับคุณ คุณจะต้องจ่ายเงินให้เราเต็มจำนวนก่อนที่เราจะเผยแพร่เว็บไซต์ได้ เมื่อเราได้รับการชำระเงินครั้งสุดท้าย เราจะอัปโหลดเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราและทำให้ใช้งานได้

 

การยกเลิกและการยกเลิก

 

 เนื่องจากคุณจะซื้อบริการสำหรับธุรกิจ คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการยกเลิกตามกฎหมาย คุณไม่สามารถยกเลิกบริการที่มีให้แล้ว ไม่ว่าคุณจะได้ชำระเงินไปแล้วหรือไม่ หรือเราได้เรียกคืนจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระจากเงินมัดจำที่ไม่สามารถขอคืนได้ที่คุณทำขึ้น

เมื่อคุณใช้บริการสมัครสมาชิกของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) คุณมีสิทธิ์ยกเลิกบริการโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราทราบหนึ่งเดือน คุณควรส่งหนังสือแจ้งไปที่ info@wave69.co.uk โดยระบุวันที่ที่คุณต้องการยกเลิกบริการอย่างชัดเจน

หากคุณได้ว่าจ้าง Wave69 ให้ออกแบบเทมเพลตเว็บไซต์สำหรับธุรกิจของคุณ โดยปกติระยะเวลาของสัญญาคือ 12 เดือน หากคุณต้องการยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน คุณจะต้องชำระเงินทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา หากต้องการยกเลิกสัญญาหลังจากสิ้นสุด 12 เดือน คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่สัญญาสิ้นสุดลง ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องรับผิดเพิ่มเติม ท่านสามารถส่งหนังสือแจ้งการยุติการให้บริการไปที่ info@wave69.co.uk หนึ่งเดือนก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ และเราจะยกเลิกสัญญาโดยอัตโนมัติหลังจากพ้น 12 เดือนไปแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการยกเลิกทางอีเมล

สำหรับบริการโฮสติ้งที่ให้บริการโดย Wave69 คุณสามารถยกเลิกได้โดยแจ้งเราล่วงหน้า 7 วัน ท่านสามารถส่งคำบอกเลิกบริการโฮสติ้งได้ที่ info@wave69.co.uk.

บริการ SEO สามารถยกเลิกได้โดยการแจ้งระยะเวลา 30 วันให้เราทราบ คุณสามารถส่งอีเมลไปที่ info@wave69.co.uk เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าคุณตั้งใจที่จะยุติบริการ เมื่อหมดระยะเวลาแจ้ง 30 วัน เราจะยกเลิกบริการและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในรอบบิลถัดไป

บริการผิดพลาด

เราขอยืนยันว่าบริการที่เราจัดหาให้:

จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังตามสมควรและทักษะที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการขายสินค้าและบริการ 1982 และจะปราศจากข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเมื่อบริการเสร็จสิ้นตามสัญญา

ด้วยเหตุผลบางอย่าง หากบริการไม่เป็นที่พอใจและไม่เป็นไปตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติการขายสินค้าและบริการ 1982 เราจะดำเนินการให้บริการอีกครั้งหรือจะคืนเงินตามจำนวนที่ชำระ หากคุณแจ้งให้เราทราบทางอีเมลภายใน 7 วัน จากความสมบูรณ์ของบริการและคุณให้หลักฐานและข้อมูลเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องของคุณ

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 นี้ เราไม่รับประกันและไม่รับรองเกี่ยวกับบริการ และการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด (รวมถึงเงื่อนไขโดยนัยในมาตรา 12 ถึง 16 ของพระราชบัญญัติการจัดหาสินค้าและบริการ 1982 และโดยนัยใด ๆ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบรรลุผลเฉพาะ) ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยกฎเกณฑ์ กฎหมายทั่วไป หรืออื่นๆ จะได้รับการยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

Wave69 จะไม่รับผิดชอบหากเราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริการด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา

 

ความรับผิดของเรา

ความรับผิดของเราภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ (ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในการละเมิด สัญญาหรือในลักษณะอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการบิดเบือนความจริงหรือไม่ก็ตาม) จะไม่เกินราคารวมที่ชำระสำหรับบริการ
เราจะไม่รับผิดต่อคุณภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ (ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นในการละเมิด สัญญา หรือในลักษณะอื่นใด และไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการบิดเบือนความจริงหรือไม่ก็ตาม) สำหรับ:

การสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อมหรือพิเศษ หรือ
ข้อใดต่อไปนี้ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม):
ขาดทุนกำไร;
เสียโอกาส;
การสูญเสียเงินออม ส่วนลด หรือเงินคืน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้) หรือ
ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงหรือการสูญเสียไมตรีจิต
ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับ:
การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
การฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริง; หรือ
ความสูญเสียอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมาย
ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณให้กับเราจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่ https://wave69.co.uk/privacy-policy/ซึ่งอธิบายว่าเรารวบรวมและถือข้อมูลใดบ้าง และเรารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวอย่างไร

ไม่มีสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ไม่มีบุคคลที่สามสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณหรือ Wave69 สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้

 

ร้องเรียน

หากคุณไม่พอใจเราหรือบริการที่เราให้ไว้ โปรดติดต่อเราที่ info@wave69.co.uk.

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจ ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด สาระสำคัญหรือรูปแบบ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะถูกควบคุมและตีความตาม , กฎหมายของอังกฤษและเวลส์

Wave69 และคุณตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลของอังกฤษและเวลส์จะมีเขตอำนาจศาลพิเศษในการระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ เนื้อหาหรือรูปแบบ (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา)

เงื่อนไขทั่วไป
คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ให้ใครก็ได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Wave69 เราอาจโอนสิทธิ์ของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังธุรกิจอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโอนดังกล่าว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิทธิ์ของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการโอน
หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือส่วนหนึ่งของข้อกำหนดใดๆ) เป็นหรือกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงได้รับผลกระทบ
หากคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และเราไม่ดำเนินการใดๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นๆ ที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะมีการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา
คุณและเราตกลงว่าข้อกำหนดเหล่านี้ (และข้อตกลงการบริการใดๆ ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทำขึ้น) เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับบริการ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้เข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้โดยอาศัยการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณจะไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ สำหรับการบิดเบือนความจริงอย่างไร้เดียงสาหรือประมาทเลินเล่อบนพื้นฐานของข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม?

มาคุยกันครับ

หากต้องการรับตัวอย่างเว็บไซต์ของคุณฟรี โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ แล้วเราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

    ด้านบน