Mga Tuntunin at Kundisyon

Tungkol sa amin

Ang Wave69 ay isang rehistradong kumpanya sa England at Wales.

Paano Makipag-ugnay sa Amin

Upang makipag-ugnayan sa amin, magpadala ng email sa Wave69 sa info@wave69.co.uk. Maaari mo rin kaming tawagan sa +44 2081503329.

 

Ang Mga Tuntunin


Naaangkop ang mga tuntunin sa anumang pagbili ng mga serbisyong gagawin mo mula sa Wave69. Nalalapat ang mga tuntuning ito kasabay ng kasunduan na ipinasok mo sa aming organisasyon para sa mga serbisyo.

Mangyaring basahin at unawain ang mga tuntunin bago ka pumasok sa isang Kasunduan sa Serbisyo o mag-order sa Wave9. Ang mga tuntunin ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang customer at mga karapatan ng Wave69. Kinakailangang sumang-ayon sa mga tuntunin bago maglagay ng order o pumasok sa isang kasunduan.

Tatawagin ka bilang negosyo dahil bumibili ka ng mga serbisyong nauugnay sa iyong negosyo, kalakalan, propesyon, o craft. Ang mga mamimili ay karapat-dapat na mag-order o gamitin ang mga serbisyong ibinigay ng Wave69.

Sa mga termino, tinutukoy ang Wave69 bilang "kami", "kami, at "aming" habang ang "ikaw" at "iyo" ay tumutukoy sa indibidwal o kumpanya na naglalagay ng order.

Dapat ay hindi bababa sa 18 taon ka at maging legal na residente ng UK para makapag-order sa aming site. Sa pamamagitan ng paglalagay ng order sa aming site, kinukumpirma mo na mayroon kang may-katuturang awtoridad na kumatawan sa negosyo o indibidwal na kung saan ka nag-order ng aming mga serbisyo.

Inilalaan ng Wave69 ang karapatan at pagpapasya na palitan o baguhin ang mga tuntunin nang walang abiso. Ang mga binagong tuntunin ay magkakabisa 30 araw pagkatapos mong maabisuhan.

Pinapanatili ng Wave69 ang mga tanging karapatan na baguhin ang anumang (mga) bahagi ng mga tuntunin sa aming paghuhusga.

Inirerekomenda namin na mag-save ka ng kopya o i-print ang mga tuntunin at anumang mga email na nauugnay sa mga tuntunin para sa iyong sanggunian at mga tala. Ang Wave69 ay hindi nagse-save ng mga kopya sa ngalan ng mga customer at kliyente.

Ang lahat ng mga tuntunin ay magagamit lamang sa Ingles.

 

Mga Order

Tiyaking maingat mong suriin ang order para sa mga error bago isumite. Kapag naisumite mo na ang order, aaminin namin ang resibo. Ang iyong order ay bumili ng mga serbisyong ibinigay ng Wave69 sa mga tuntuning binanggit dito.

Kapag nagpadala kami ng email sa pagkumpirma ng order, ipinapakita nito ang aming pagtanggap. Sa puntong iyon, ito ay magiging isang legal na may bisang kontrata sa pagitan mo at sa amin at ang mga tuntuning nakasaad dito at anumang kasunduan sa serbisyo o kontrata na nilagdaan sa pagitan mo at namin ang mamamahala sa utos.

Kung sakaling, hindi namin tinatanggap ang iyong order, halimbawa, kung wala ka pang 18 taong gulang o ang mga serbisyo ay hindi magagamit o may error sa pagpepresyo o paglalarawan ng mga serbisyo, mag-email kami at ipaalam sa iyo. Magpapadala rin kami sa iyo ng email ng isang binagong petsa kung kailan ka makakapag-order muli. Ang Wave69 ay may karapatang tanggihan ang isang order para sa mga kadahilanang sa tingin namin ay wasto.

 

Availability

Ang lahat ng mga order ay nakabatay sa availability. Hindi namin ginagarantiya na magiging available ang isang serbisyo kapag nag-order ka. Sa ilang partikular na sitwasyon na hindi makontrol, halimbawa kung magbabago ang mga kasalukuyang batas, mapipilitan kaming huminto sa pagbibigay ng ilang partikular na serbisyo. Kung mangyari iyon at maapektuhan ang iyong order, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email at kanselahin ang order. Anumang perang binayaran para sa (mga) serbisyo ay ire-refund para lamang sa mga serbisyong hindi naibigay.

 

Paggawa ng Mga Pagbabago sa Iyong Order

Pagkatapos magsumite ng isang order, kung gusto mong gumawa ng mga pagbabago, mangyaring makipag-ugnayan sa amin kaagad. Ipapaalam namin sa iyo kung posible ang mga pagbabago. Pakitandaan na para sa ilang partikular na pagbabago, maaari kaming obligado na maningil ng karagdagang halaga, na ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email.

 

Pagbibigay ng Serbisyo

Ang mga paglalarawan ng lahat ng aming mga serbisyo ay nakasaad at nabanggit sa website ng Wave69.

Ibibigay namin ang mga serbisyo sa petsa at oras na binanggit mo o sa loob ng panahon na pinagkasunduan ng dalawa kapag pinoproseso ang order.

Ang anumang petsa ng pagkumpleto na binanggit sa proseso ng pag-order para sa mga serbisyong ibinibigay sa loob ng isang panahon ay isang pagtatantya. Ang mga petsa at oras upang isagawa ang mga order ay hindi ituturing na mahalaga o mahalaga sa mga ganitong kaso.

Sisikapin ng Wave69 na magbigay ng mga serbisyo sa oras at petsa o sa loob ng napagkasunduang takdang panahon. Kung may pagkaantala, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng isang email at ipapaalam sa iyo ang tinatayang petsa at oras kung kailan namin matutupad ang order. Gayunpaman, sakaling magkaroon ng pagkaantala, ang Wave69, ang mga kawani, empleyado, at pamamahala nito ay hindi mananagot sa anumang pagkalugi na natamo mo o ng iyong negosyo para sa mga pagkaantala na lampas sa aming kontrol. Ang ganitong mga pagkaantala ay maaaring dahil sa kakulangan ng mga tauhan dahil sa pandemya o epidemya.

Kung may naganap na pagkaantala dahil sa mga pangyayaring hindi natin kontrolado, magsisikap ang Wave69 na simulan o i-restart ang mga serbisyo sa lalong madaling panahon kapag nalutas na ang dahilan ng pagkaantala. Kung ang isang serbisyo ay maantala ng higit sa 3 buwan, ipapaalam namin sa iyo ang pagkaantala at bibigyan ka rin ng isang opsyon upang makapagpasya kang maghintay hanggang sa malutas ang isyu o kanselahin ang iyong order at makatanggap ng refund ng advance na iyong ginawa para sa serbisyo at hindi pa naibibigay.

Hindi mananagot ang Wave69 para sa mga pagkalugi na natamo mo dahil sa pagkaantala o hindi pagpapatupad ng isang utos o dahil hindi mo pa naihanda ang kinakailangang imprastraktura upang ipatupad ang serbisyo o hindi ka nagbibigay ng sapat na mga tagubilin o impormasyon upang maisagawa ang serbisyo.

Kinukumpirma mo na ang mga serbisyong binibili mo sa pamamagitan ng Wave69 ay para sa iyong negosyo at hindi para sa isang third party.

Ang aming CMS at mga website ay binuo gamit ang mga pinakabagong teknolohiya at ganap na sumusunod sa pagpapatunay ng W3C. Anumang website na ginawa at binuo namin ay protektado ng patakaran ng aming kumpanya. Samakatuwid, sa anumang yugto ay hindi ipinapakita o ibinibigay ang bagong gawang website sa isang third party. Kahit na matapos mong i-finalize ang pagbili ng website at kumpletuhin ang mga kinakailangang pagbabayad, ang Wave69 na credit ng kumpanya ay binanggit sa footer stay kung saan. Hindi ito maaalis nang walang nakasulat na pahintulot ng Wave69 management.

 

Pasadyang Mga Serbisyo sa Website

Kailangan mong magbigay sa amin ng isang komprehensibong brief para sa anumang pasadyang mga serbisyo sa website bago namin simulan ang proseso ng pagdidisenyo. Sa sandaling aprubahan mo ang disenyo, itatayo namin ang site sa aming development server at isang link dito ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng email. Maaari mong gamitin ang link upang ma-access ang site at ang pag-unlad ng pag-unlad.

Kapag bumili ka ng pasadyang escort agency website, ang pagbili ay para lamang sa mga front end na file ng website. Ang CMS ay pagmamay-ari ng Wave69 at gagamitin mo ang CMS sa ilalim ng lisensya sa pamamagitan namin. Gayunpaman, maaari kang makakuha ng pagmamay-ari sa mga backend na file para sa karagdagang bayad.

Kapag na-upload at nailunsad mo ang website at naging live ito, ipinapalagay na matagumpay na naibigay ng Wave69 ang mga tungkulin at responsibilidad nito sa ilalim ng napagkasunduang kontrata at tinanggap mo ang mga serbisyong ibinigay. Kapag naging live na ang website, ang anumang mga pagbabago sa site ay sisingilin maliban kung iba ang sinabi ng Wave69.

 

hosting

Kapag nakakuha ka ng website na idinisenyo at ginawa namin, ginagawa namin ang pagho-host at binibigyang-daan ka nitong gamitin ang CMS. Gayunpaman, kung nais mong ilipat ang hosting sa ibang provider, ang mga CMS file ay hindi ibabahagi dahil ang CMS ay isang lisensyadong produkto at palaging naka-host sa mga Wave69 server. Samakatuwid, kung nais mong mag-host ng isang website na idinisenyo ng Wave69 sa isa pang server, kakailanganin mong kumuha ng nakasulat na pahintulot at pahintulot mula sa amin.

Kung bumuo kami ng isang pasadyang CMS para sa iyo, pananatilihin mo ang mga karapatan para sa mga code at magbibigay-daan sa iyo na i-host ito sa anumang server nang hindi kumukuha ng nakasulat na pahintulot mula sa Wave69.

Sa Wave69, hindi kami nagbabahagi ng access sa mga website na aming hino-host. Kaya, para sa anumang mga pagbabago na gusto mong ipatupad sa isang website na live na at naka-host sa aming mga server, maaari mong ipaalam sa amin at gagawin namin ang mga kinakailangang pagbabago. Kung nagho-host ka ng website ng Wave69 o kahit na duplicate ang isang site na nagdisenyo sa amin nang walang pahintulot, magsasagawa kami ng legal na aksyon laban sa iyo.

Ang pagwawakas ng mga serbisyo sa pagho-host na ibinigay ng Wave69 ay pinamamahalaan ng mga tuntuning nakalista dito.

 

 Mga Template na Website

Kung nais mong bumili ng template ng website na idinisenyo ng Wave69 kasama ang pagho-host, kailangan mong sumang-ayon na pumasok sa isang kontrata sa amin sa loob ng 12 buwan. Magsisimula ang pagsingil mula sa petsa ng pagbili at sisingilin ka buwan-buwan.

 

Search Engine Optimization (SEO)

Sa sandaling kumuha ka o bumili ng aming mga serbisyo sa SEO, magsisimula ang kontrata sa sandaling matanggap namin ang bayad para sa unang buwan. Pagkatapos nito, ang mga kasunod na pagbabayad ay gagawin sa parehong araw.

Ang aming mga serbisyo sa SEO ay walang garantiya ng mga resulta, at ang mga resulta ay maaaring mag-iba nang malaki dahil sa mga algorithm na ginagamit ng mga search engine.

 

Presyo

Ang mga presyo para sa aming mga serbisyo ay nakalista sa website ng Wave69. Ang lahat ng presyong nabanggit ay nasa Sterling Pounds at hindi kasama ang VAT. Kapag sinisingil ka namin, magdaragdag kami ng VAT kung naaangkop.

Ang mga presyo para sa mga serbisyong ibinibigay namin ay maaaring magbago nang walang abiso. Kung nag-order ka ng serbisyo bago ang pagpapatupad ng pagbabago ng presyo, sisingilin ka para sa naunang halaga.

Kung, sa ilang kadahilanan, may error sa pagpepresyo ng aming mga serbisyo at may epekto ito sa iyong order, makikipag-ugnayan sa iyo ang Wave69 gamit ang mga contact detail na ibinigay mo sa oras ng paglalagay ng iyong order. Bibigyan ka namin ng opsyon na muling kumpirmahin ang order sa binagong presyo o kanselahin ang order. Kung hindi magawang makipag-ugnayan sa iyo ng Wave69 upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa pagkakaiba-iba ng presyo, ituturing na nakansela ang order at aabisuhan ka sa pamamagitan ng isang email.

 

pagbabayad

Tumatanggap kami ng mga pagbabayad para sa mga order sa pamamagitan ng BACS transfer sa aming hinirang na bangko. Ang mga detalye ng bangko kasama ang account number ay malinaw na nakasaad sa invoice na ipinadala sa iyo sa pamamagitan ng email.

Ang Wave69 ay nangangailangan ng paunang deposito na hindi maibabalik bago kami magsimula sa iyong order.

Makakatanggap ka ng invoice para sa natitirang halaga pagkatapos makumpleto ang bawat milestone ng iyong order. Ang parehong ay babanggitin sa kontrata at ang mga pagbabayad ay kailangang gawin nang naaayon. Makakatanggap ka ng invoice pagkatapos ng bawat yugto ng pagkumpleto at ang pagbabayad ay dapat gawin sa loob ng 14 na araw pagkatapos matanggap ang invoice sa pamamagitan ng email.

Kung ang mga pagbabayad ay hindi natanggap sa oras, ang Wave69 ay may karapatang maningil ng interes sa natitirang balanse. Ang rate ng interes na ipinapataw namin ay 8% taun-taon. Kung ang isang pagbabayad ay nananatiling hindi pa nababayaran sa loob ng 30 araw, inilalaan ng Wave69 ang karapatan na kunin ang mga asset at website na aming ginawa, itinayo, at idinisenyo upang bayaran ang mga hindi pa nababayarang utang. Maaari pa nga kaming magsagawa ng legal na aksyon kung ito ay itinuturing na kinakailangan.

Kapag nagdisenyo kami ng website para sa iyo, hihilingin namin na bayaran mo kami nang buo bago namin gawing live ang website. Kapag natanggap na namin ang huling bayad, ia-upload namin ang website sa aming mga server at gagawin itong live.

 

Pagkansela at pagwawakas

 

 Dahil bibili ka ng mga serbisyo para sa isang negosyo, wala kang karapatan sa pagkansela ayon sa batas. Hindi mo maaaring kanselahin ang mga serbisyong naibigay na, binayaran mo man o hindi ito o na-reclaim na namin ang halagang dapat bayaran mula sa hindi maibabalik na deposito na ginawa mo.

Kapag ginamit mo ang aming mga serbisyo sa subscription para sa search engine optimization (SEO), may karapatan kang kanselahin ang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng isang buwang nakasulat na paunawa. Dapat mong ipadala ang paunawa sa info@wave69.co.uk malinaw na binabanggit ang petsa kung kailan mo gustong wakasan ang serbisyo.

Kung nakipag-ugnayan ka sa Wave69 upang magdisenyo ng template ng website para sa iyong negosyo, karaniwang 12 buwan ang panahon ng kontrata. Kung nais mong wakasan ang kontrata bago matapos ang 12-buwang panahon ng kontrata, kailangan mong bayaran ang buong halagang nakasaad sa kontrata. Upang kanselahin ang isang kontrata pagkatapos ng katapusan ng 12 buwan, maaari kang magpadala ng nakasulat na abiso sa isang buwang panahon ng pagtatapos ng kontrata. Sa ganoong paraan, hindi ka magkakaroon ng karagdagang pananagutan. Maaari mong ipadala ang abiso sa pagwawakas sa info@wave69.co.uk isang buwan bago mag-expire ang kontrata at awtomatiko naming tatapusin ang kontrata pagkatapos ng 12 buwang paglipas. Aabisuhan ka namin tungkol sa pagwawakas sa pamamagitan ng isang email.

Para sa mga serbisyo sa pagho-host na ibinigay ng Wave69, maaari mong kanselahin ang pareho sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng 7-araw na paunawa. Maaari kang magpadala ng paunawa upang wakasan ang mga serbisyo sa pagho-host info@wave69.co.uk.

Maaaring kanselahin ang mga serbisyo ng SEO sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng 30-araw na panahon ng paunawa. Maaari kang magpadala ng email sa info@wave69.co.uk upang ipaalam sa amin ang iyong balak na wakasan ang mga serbisyo. Kapag lumipas ang 30 araw na panahon ng paunawa, kakanselahin namin ang mga serbisyo at hindi ka sisingilin para sa mga ito sa susunod na yugto ng pagsingil.

Mga Maling Serbisyo

Kinukumpirma namin na ang mga serbisyong ibinibigay namin:

Isasagawa nang may makatwirang pangangalaga at mga kinakailangang kasanayan ayon sa iniaatas ng seksyon 13 ng Sales of Goods and Services Act 1982, at magiging walang mga materyal na depekto kapag natapos ang mga serbisyo ayon sa kontrata.

Para sa ilang kadahilanan, kung ang mga serbisyo ay hindi kasiya-siya at hindi sumusunod sa seksyon 13 ng Sale of Goods and Services Act 1982, muli naming isasagawa ang mga serbisyo o ire-refund ang binayarang halaga, kung mapapansin mo kami sa pamamagitan ng email sa loob ng 7 araw mula sa pagkumpleto ng mga serbisyo at nagbibigay ka ng sapat na ebidensya at impormasyon upang suportahan ang iyong paghahabol.

Maliban kung itinakda sa sugnay 12 na ito, hindi kami nagbibigay ng mga warranty at hindi gumagawa ng mga representasyon kaugnay ng mga serbisyo, at lahat ng mga warranty at kundisyon (kabilang ang mga kundisyon na ipinahiwatig ng mga seksyon 12 hanggang 16 ng Supply of Goods and Services Act 1982 at anumang ipinahiwatig na mga terminong nauugnay sa kakayahang makamit ang isang partikular na resulta), ipinahayag man o ipinahiwatig ng batas, karaniwang batas o kung hindi man ay hindi kasama sa lawak na pinahihintulutan ng batas.

Mga Kaganapang Higit Pa sa Aming Kontrol

Walang pananagutan ang Wave69 kung mabigo kaming sumunod sa mga tuntunin ng mga serbisyo para sa mga kadahilanang lampas sa aming makatwirang kontrol.

 

Ang Aming Pananagutan

Ang aming pananagutan sa ilalim o may kaugnayan sa mga tuntuning ito (hindi alintana kung ang nasabing pananagutan ay lumitaw sa tort, kontrata o sa anumang iba pang paraan at kung dulot man o hindi ng kapabayaan o maling representasyon) ay hindi lalampas sa kabuuang presyong binayaran para sa mga serbisyo.
Hindi kami mananagot sa iyo sa ilalim o may kaugnayan sa mga tuntuning ito (hindi alintana kung ang nasabing pananagutan ay lumitaw sa tort, kontrata o sa anumang iba pang paraan at sanhi man o hindi ng kapabayaan o maling representasyon) para sa:

Mga kahihinatnan, hindi direkta o espesyal na pagkalugi; o
Anuman sa mga sumusunod (direkta man o hindi direkta):
Pagkawala ng kita;
Pagkawala ng pagkakataon;
Pagkawala ng ipon, diskwento o rebate (aktwal man o inaasahan); o
Makapinsala sa reputasyon o pagkawala ng mabuting kalooban.
Wala sa mga tuntuning ito ang maglilimita o magbubukod sa aming pananagutan para sa:
Kamatayan o personal na pinsala na dulot ng kapabayaan;
Panloloko o mapanlinlang na misrepresentasyon; o
Anumang iba pang pagkalugi na hindi maaaring ibukod o limitado ng batas.
Iyong impormasyon

Ang anumang personal na impormasyon na ibibigay mo sa amin ay haharapin alinsunod sa aming Patakaran sa Privacy na magagamit dito https://wave69.co.uk/privacy-policy/, na nagpapaliwanag kung anong impormasyon ang kinokolekta at hinahawakan namin, at kung paano namin kinokolekta, iniimbak, ginagamit at ibinabahagi ang naturang impormasyon.

Walang Mga Karapatan ng Third Party

Walang ikatlong partido ang maaaring magpatupad ng mga tuntuning nakalista dito. Ang mga tuntuning ito ay maaaring ipatupad mo o ng Wave69.

 

Mga Reklamo

Kung hindi ka nasisiyahan sa amin o sa mga serbisyong ibinigay namin sa iyo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@wave69.co.uk.

Namamahalang batas at hurisdiksiyon

Kung ikaw ay isang customer ng negosyo, ang mga tuntuning ito at anumang hindi pagkakaunawaan o paghahabol na nagmumula sa, o may kaugnayan sa, mga tuntunin, ang kanilang paksa o pagbuo (kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan o paghahabol na hindi kontraktwal) ay pamamahalaan ng, at bibigyang-kahulugan alinsunod sa , ang mga batas ng England at Wales.

Wave69 at hindi mo mababawi na sumasang-ayon na ang mga korte ng England at Wales ay magkakaroon ng eksklusibong hurisdiksyon upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan o paghahabol na magmumula sa, o kaugnay ng, mga tuntuning ito, ang kanilang paksa o pagbuo (kabilang ang mga hindi pagkakaunawaan o paghahabol na hindi kontraktwal).

Pangkalahatang Mga Tuntunin
Hindi mo maaaring ilipat ang iyong mga karapatan sa ilalim ng mga tuntuning ito sa sinuman nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Wave69. Maaari naming ilipat ang aming mga karapatan sa ilalim ng mga tuntuning ito sa ibang negosyo nang wala ang iyong pahintulot, ngunit aabisuhan ka namin tungkol sa paglipat at siguraduhing hindi maaapektuhan ang iyong mga karapatan dahil sa paglilipat.
Kung ang anumang probisyon ng mga tuntuning ito (o bahagi ng anumang probisyon) ay o naging labag sa batas, hindi wasto o hindi maipapatupad, ang legalidad, bisa at kakayahang maipatupad ng anumang iba pang probisyon ng mga tuntuning ito ay mananatiling apektado.
Kung lalabag ka sa mga tuntuning ito at wala kaming gagawing aksyon, may karapatan pa rin kaming gamitin ang aming mga karapatan at remedyo sa anumang iba pang sitwasyon kung saan nilalabag mo ang mga tuntuning ito.
Ang anumang pagkakaiba-iba sa mga tuntuning ito ay hindi magiging may bisa maliban kung malinaw na napagkasunduan sa pamamagitan ng pagsulat sa pagitan mo at namin.
Ikaw at kami ay sumasang-ayon na ang mga tuntuning ito (at anumang kasunduan sa serbisyo na pinapasok ng dalawang partido) ang bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin kaugnay ng mga serbisyo. Kinikilala mo na hindi ka pumasok sa mga tuntuning ito bilang pagtitiwala sa anumang representasyon o warranty na hindi hayagang itinakda sa mga tuntuning ito at na wala kang habol para sa inosente o pabaya na maling representasyon batay sa anumang pahayag sa mga tuntuning ito.

Gustong Malaman pa?

Pag-usapan natin ito

Upang makatanggap ng libreng demo ng iyong website, mangyaring punan ang form na ito at makikipag-ugnayan kami sa iyo sa loob ng 24 na oras ng negosyo.

    tuktok